Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

im. Królowej Jadwigi
Dodatkowe menu
Ważne daty

03.04.2014 - dzień otwarty (ndst w kl.III)

17.04 - 22.04.2014 - Przerwa świąteczna

24.04.2014 - Klasyfikacja klasy IV

25.04.2014 - Zakończenie zajęć w klasach IV

02,05,06,07 maja.2014 - Dni wolne od zajęć

13.06.2014 - Wystawianie ocen

20.06.2014 - konferencja klasyfikacyjna

27.06.2014 - Zakończenie roku szkolnego 2013/2014