Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

      

 

Artykuły

Wyniki egzaminu zawodowego

Wyniki egzaminu, świadectwa potwierdzające kwalifikację w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą do odbioru w sekretariacie 
26 sierpnia 2016r. (piątek) od godziny 12.00.
 
Wyniki egzaminu potwierdzające kwalifikację w zawodzie można również sprawdzić (od 26.08.2016r.)  na stronie oke.jaworzno → komunikowanie wyników → egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikację w zawodzie (nowy egzamin) → login/hasło.
 
Absolwenci szkół, którzy po raz kolejny przystąpili do danej części egzaminu w sesji maj–lipiec br., zgłaszają się po odbiór wyników i świadectw do szkoły, w której zdawali część pisemną egzaminu. W przypadku gdy absolwent zdawał wyłącznie część praktyczną egzaminu zawodowego – zgłasza się do szkoły lub placówki, w której część praktyczną zdawał

23 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: Wyniki egzaminu zawodowego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

Przejdź do - Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

dla wszystkich klas odbędzie się 1 września 2016 r. o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej.

Obowiązuje strój galowy. 

18 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2016/2017 pomoc skierowana zostaje do uczniów:
1)     słabowidzących,
2)     niesłyszących,
3)     słabosłyszących,
4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

11 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

SZKOLENIE KONSULTANT ŚLUBNY & EVENT MANAGER podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe !!!

Przejdź do - SZKOLENIE KONSULTANT ŚLUBNY & EVENT MANAGER podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe !!!

Branża eventowa z każdym kolejnym rokiem rozwija się coraz bardziej. Uczniowie naszej szkoły zainteresowani tematyką eventów oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji w dniu 07.06.2016 wzięli udział w szkoleniu pt. " Konsultant Ślubny & Event Manager".

16 czerwca 2016


Czytaj więcej o: SZKOLENIE KONSULTANT ŚLUBNY & EVENT MANAGER podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe !!!

RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE

Przejdź do - RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE

Uczniowie klasy 3 kształcący się w zawodzie technik ekonomista od 1 września 2015 r. w ramach realizacji przedmiotu Rachunkowość w praktyce w każdy wtorek odbywali praktykę zawodową w biurach rachunkowych, zajmujących się kompleksowymi usługami w zakresie księgowości, obsługi kadr i płac oraz rozliczeń podatkowych. 

14 czerwca 2016


Czytaj więcej o: RACHUNKOWOŚĆ W PRAKTYCE

Gimnazjalisto! Przeczytaj koniecznie...

Kształcenie zawodowe wobec przemian na rynku pracy

Kształcenie zawodowe zajmuje obecnie jedno z najważniejszych miejsc na szczeblach edukacji. Stanowi podstawową dziedzinę działalności edukacyjnej UE popartą polityką uznawania dyplomów,  przepływu pracowników oraz tworzenia nowych miejsc pracy.  Współcześnie pracodawca szuka pracownika przygotowanego do szybkiego i samodzielnego wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Kształtowanie umiejętności zawodowych realizują technika,  zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne.

13 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Gimnazjalisto! Przeczytaj koniecznie...

Park Śląski wczoraj i dziś…

Przejdź do - Park Śląski wczoraj i dziś…

25 maja 2016 r. klasa 1 Th/t uczestniczyła w wycieczce do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. Właściwie wyjazd można traktować jako „podróż” w przeszłość oraz zapoznanie się ze współczesnym obrazem tego miasta. Wyjazd rozpoczął się od zwiedzania muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego. 

10 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Park Śląski wczoraj i dziś…

Odkrywamy talenty językowe!!!

Przejdź do - Odkrywamy talenty językowe!!!
Uczniowie Technikum Gastronomicznego, Technikum Turystycznego oraz Technikum Hotelarskiego wystartowali w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego „Sprachdoktor”. Wzięło w nim udział ponad 5 tys. uczestników z całego kraju  tak więc było to dla naszych uczniów spore wyzwanie.

7 czerwca 2016


Czytaj więcej o: Odkrywamy talenty językowe!!!