Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

im. Królowej Jadwigi
Komunikat

Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - technik ekonomista
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

część pisemna 08.09.2014
część praktyczna od nr 1-6 w terminie 23.09.2014
od nr 7 - 12 w terminie 24.09.2014