Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

im. Królowej Jadwigi
Kształcenie zawodowe wobec przemian na rynku pracy

Kształcenie zawodowe zajmuje obecnie jedno z najważniejszych miejsc na szczeblach edukacji. Stanowi podstawową dziedzinę działalności edukacyjnej UE popartą polityką uznawania dyplomów, przepływu pracowników oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Współcześnie pracodawca szuka pracownika przygotowanego do szybkiego i samodzielnego wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Kształtowanie umiejętności zawodowych realizują technika, zasadnicze szkoły zawodowe i szkoły policealne