Ważne informacje dla kandydatów dotyczące badań lekarskich:

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2020

Każdy kandydat do Technikum nr 4 otrzyma z naszej szkoły skierowanie na badania lekarskie, celem wydania przez lekarza medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Na badanie należy zgłosić się ze skierowaniem do ZLO Jaworzno, ul. Grunwaldzka 235. Badanie i wydanie zaświadczenia (na podstawie skierowania) jest dla kandydata bezpłatne.

WAŻNE:
Dodatkowo:

Kandydaci na kierunki:
Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa

Najpierw obowiązani są wyrobić książeczkę zdrowia na potrzeby sanitarno- epidemiologiczne (tzw. książeczkę sanepidowską/ badania do celów sanitarno- epidemiologicznych).

  • ➢  Książeczka sanepidowska (orzeczenie lekarskie do celów sanitarno- epidemiologicznych) jest ważnym dokumentem potwierdzającym brak obecności pałeczek określonych bakterii w ciele człowieka. Książeczka jest obowiązkowa dla osób, które wykonują zawody wymagające kontaktu z żywnością i wodą.

  • ➢  W celu wyrobienia książeczki sanepidowskiej niezbędna jest wizyta w sanepidzie lub dowolnym laboratorium w celu wykonania badania. Książeczka ma być gwarancją, że osoba, która ma kontakt np. z żywnością, nie jest zakażona pałeczkami duru brzusznego, duru rzekomego A, B lub C, jak też pałeczkami Shigella i Salmonella. Wykonywane badania pozwalają również stwierdzić nosicielstwo prątków gruźlicy oraz innych czynników chorobotwórczych. Na wynik badania oczekuje się ok. 14 dni.

  • ➢  Koszty badania i wyrobienia książeczki sanepidowskiej ponosi kandydat/rodzic.

  • ➢  Po otrzymaniu wyników badań należy się udać do lekarza medycyny pracy wraz ze skierowaniem otrzymanym ze szkoły. PODSUMOWANIE:

  1. Każdy kandydat otrzymuje od lekarza medycyny pracy:
    a. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

  2. Kandydaci do zawodu: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa dodatkowo: orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.