Profilaktyka zdrowia w szkole

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Światowy Dzień Rzucania Palenia

Przejdź do - Światowy Dzień Rzucania Palenia

19 listopada 2016r obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. Z tej okazji Główny Inspektorat Sanitarny przygotował kampanię społeczną, w oryginalny sposób ukazującą skutki narażenia na dym tytoniowy. Motywem przewodnim kampanii są zniszczone płuca, które zostały „uwędzone” dymem tytoniowym i nie nadają się już do zdrowego i długiego życia. Hasło kampanii „Nie zawsze wędzone trzyma dłużej” uzupełnia przesłanie kampanii.

6 listopada 2016


Czytaj więcej o: Światowy Dzień Rzucania Palenia

Kampania społeczna „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

Przejdź do - Kampania społeczna „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”

6 listopada 2016


„Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” 2015/2016

Kampania społeczna Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! realizowana jest w ramach Projektu KIK/68 Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Kampania potrwa do końca 2016 roku, w trakcie jej trwania pojawią się spoty telewizyjne i radiowe, broszury, ulotki edukacyjne i plakaty, billboardy oraz spoty na nośnikach LCD w tramwajach i autobusach. Wzmocnieniem dla działań w mediach będą imprezy w środowiskach lokalnych realizowane przez wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne, a takŜe poradnictwo prowadzone przez przeszkolony personel medyczny. Celem kampanii Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu! jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych uŜywania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, cięŜarne oraz ich rodziny i bliscy. 

6 listopada 2016


„Dopalacze kradną życie”

Przejdź do - „Dopalacze kradną życie”

Właśnie ruszyła nowa akcja przeciwko dopalaczom pt. „Dopalacze kradną życie”. Akcja ma łączyć wszystkie osoby, którym zależy na walce z tymi niebezpiecznymi substancjami. Podczas inauguracji kampanii został podpisany akt przeciwko dopalaczom. Do akcji dołączyło się bardzo wiele osób, pośród nich znaleźli się przedstawiciele mediów, środowisko naukowe, sportowcy, a także przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych.

6 listopada 2016


Czytaj więcej o: „Dopalacze kradną życie”

Akcja „Brązowo, ale czy zdrowo?” lato 2015/2016.

Przejdź do - Akcja „Brązowo, ale czy zdrowo?” lato 2015/2016.

W związku z nadmiernym korzystaniem z solariów przez młodzież przed ukończeniem 18 roku życia istnieje konieczność zwiększenia działań informacyjno - edukacyjnych, prowadzących do zmniejszenia występowania niekorzystnych  skutków zdrowotnych.
Zgodnie z dotychczasowym stanem wiedzy, niewielkie ilości promieniowania UV są korzystne dla zdrowia i odgrywają istotną rolę w wytwarzaniu witaminy D, jednak nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV prowadzi do niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych.

1 lipca 2016


Smacznie i zdrowo! Promujemy zdrowe żywienie!

Przejdź do - Smacznie i zdrowo! Promujemy zdrowe żywienie!

Nasza szkoła uczestniczy w mechanizmie: Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw dotkniętych rosyjskim embargiem. Nadal nieodpłatnie pozyskaliśmy jabłka, które od 01.09.2015 ze smakiem będziemy zjadać.

15 września 2015


Czytaj więcej o: Smacznie i zdrowo! Promujemy zdrowe żywienie!

Program Profilaktyki Zdrowia

Profilaktyka zdrowia obejmuje działania zapobiegające chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu   i leczeniu oraz utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Jako dział medycyny naprawczej koncentruje się ona na zdrowiu negatywnym, czyli patologii i jej przeciwdziałaniu. Jest ona skierowana do osób w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia. Profilaktyka zdrowotna przynosi największe korzyści w prawidłowym rozwoju i funkcjonowaniu dzieci i młodzieży, ponieważ zapobiega zaburzeniom we wszystkich strefach zdrowia organizmu.

1 września 2015


Czytaj więcej o: Program Profilaktyki Zdrowia

„ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Przejdź do - „ARS, czyli jak dbać o miłość?"

Program opracowany w ramach Projektu KIK/68 „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka, polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. 


Czytaj więcej o: „ARS, czyli jak dbać o miłość?"