STAŻE ZAWODOWE ERASMUSA

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

UWAGA RUSZA PROJEKT

 

STAŻE ZAWODOWE ERASMUSA

w ramach Programu Erasmus+
sektor
Kształcenie i szkolenia zawodowe

 

 

Kolejny projekt realizowany w naszej szkole, który podniesie Twoje kompetencje zawodowe
i pozwoli bez obaw wejść na rynek pracy

 

Podstawowe informacje

Termin realizacji projektu: 01.10.2018 – 30.09.2020

Miejsca odbywania zagranicznego stażu zawodowego: Włochy (Spoleto), Portugalia (Barcelos)

Grupa docelowa: 64 uczestników wyjeżdżających na zagraniczny staż zawodowy. 4 grupy po 16 stażystów. Z każdą grupą wyjeżdża dwóch opiekunów – nauczycieli ZSP nr 4

Termin odbywania stażu (mobilności): dwie grupy (Włochy, Portugalia): maj 2019
dwie grupy(Włochy, Portugalia): maj 2020

Cel główny projektu: Przygotowanie uczestników do rozpoczęcia pracy zawodowej i stworzenie im szansy zaistnienia na rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty twarde projektu:

 • odbycie przez uczestników przygotowania kulturowego, przygotowania pedagogicznego - otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia zajęć przygotowania kulturowego i pedagogicznego, wystawionych przez szkołę;

 • odbycie przez uczestników kursów językowych; otrzymanie przez uczestników certyfikatów ukończenia kursu językowego poświadczających nowe umiejętności językowe wystawionych przez szkołę językową;

 • zaliczenie szkolnej praktyki zawodowej;

 • otrzymanie przez uczestników certyfikatów odbycia staży;

 • otrzymanie przez uczestników projektu dokumentów Europass Mobilność, Europass – CV i Europass – Paszport Językowy.

 

Rezultaty miękkie to:

 • zdobycie nowych i poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse uczestników na rynku pracy;

 • poprawa kwalifikacji językowych;

 • nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole;

 • poznanie kultury i zwyczajów kraju goszczącego;

 • nabycie nowych umiejętności informacyjnych i komunikacyjnych;

 • wzrost obowiązkowości i zdyscyplinowania.

 

Materialne produkty realizacji projektu przygotowane przez stażystów:

 • prezentacje omawiające projekt z różnych perspektyw;

 • zbiór zdjęć wykonanych przez uczestników podczas staży;

 • blogi stażystów;

 • materiały zebrane w ramach ewaluacji projektu.

 

Przygotowanie uczestników:

W przygotowaniu uczestniczy 18 osób w każdej grupie. 16 + 2 osoby z listy rezerwowej.

 1. kurs języka włoskiego/portugalskiego z naciskiem na umiejętność prostego komunikowania się i naciskiem na słownictwo zawodowe – 60 godz. lekcyjnych dla każdej grupy wyjazdowej.

 2. wykład o historii, kulturze, gospodarce i zwyczajach w kraju odbywania stażu.

 3. wykład o historii Unii Europejskiej i o programie Erasmus+.

 4. spotkanie z przedstawicielem policji na temat prawnych aspektów pobytu za granicą, możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

 5. spotkanie na temat możliwych podczas pobytu na stażu kontaktów z migrantami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, problemów, jakie mogą wtedy wyniknąć oraz sposobach unikania takich problemów, ewentualnie rozwiązywania ich.

 6. spotkanie na temat istniejących zagrożeń terroryzmem i sposobach reakcji w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia.

 7. kurs udzielania pierwszej pomocy.

 8. zajęcia pedagogiczne, mające na celu przygotowanie stażystów do radzenia sobie z działaniem pod presją, w sytuacjach stresu wywołanego obcym środowiskiem, słabą znajomością języka, itp.

 1. spotkania organizacyjne, na których stażyści zostaną poinformowani o warunkach zamieszkania za granicą i odbywania staży, organizacji podróży i pobytu oraz programie kulturowym realizowanym podczas pobytu u partnera, wymogach dotyczących zachowania za granicą i regulaminie pobytu. Stażyści z każdej grupy w trakcie takiego spotkania wypełnią również ankiety dla partnera, w których podadzą swoje oczekiwania względem stażu (informację, na jakim stanowisku chcieliby pracować) – te ankiety również przekażemy partnerowi.

 

Rekrutacja:

Termin: 08.10.2018 – 18.10.2018 – składanie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie szkoły.

19.10.2018 – 26.10.2018 – prace Komisji Rekrutacyjnej

26.10.2018 – ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do projektu.

 

Spotkanie informacyjne po rekrutacji dla uczestników i ich rodziców: 14.11.2018

 

 

Pliki do pobrania